Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at flykapreren Souhaila Andrawes ikke skal sone en eventuell fengselsstraff pådømt i Tyskland i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet