Skriv 26. desember 2003 fra Sten Ekroth, Sverige, med begjæring om påtale mot høyesterettsdommerne Kirsti Coward, Ketil Lund og Magnus Aarbakke i anledning kjennelse av Høyesteretts kjæremålsutvalg 28. november 2001 vedrørende gjenopptakelse av straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.