SV: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere adopsjonsstøtten på ny i forbindelse med neste års budsjettbehandling og øke den opp til et nivå som gir adoptivforeldre reell hjelp til dekning av kostnader forbundet med adopsjon."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet