Endringer i bevilgninger for 2004 til granskingskommisjonen for Mehamn-ulykken under kap. 41 Stortinget

Innst. S. nr. 145 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.03.2004 Innst. S. nr. 145 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2004