NSB Gardermobanen AS' økonomi

St.prp. nr. 39 (1997-98), Innst. S. nr. 156 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.04.1998 Innst. S. nr. 156 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1998