Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1996

St.prp. nr. 27 (1996-97), Innst. S. nr. 97 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.12.1996 Innst. S. nr. 97 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1996