Horten kommune sender skriv datert 15. mars 2004 med uttalelse fra kommunestyret om samlokalisering av Høgskolen i Vestfold

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.