Kultur- og kirkeministerens redegjørelse om allmennkringkastaroppdraget til Norsk rikskringkasting

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra kultur- og kirkeministeren

Saksgang

  1. Status