Endringer i sammensetningen av den utvidede utenrikskomite

S. nr. 79 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet