Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93): Stortinget ber Regjeringen å utrede konsekvensene av å oppheve utlendingslovens § 12 om bosettingstillatelse.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet