Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93): Stortinget ber Regjeringen i tillegg opprettholde dagens ordning med tre timer fritt rettsråd i første instans behandling, men med en differensiering slik at de antatt grunnløse saker gis to timers fritt rettsråd. Advokat tildeles lokalt ved ankomst til mottak.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet