Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93): Stortinget ber Regjeringen iverksette tiltak som gir personer med definerte Dublin II-saker 3 timers fritt rettsråd ved klagebehandling av søknad.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet