Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93): Stortinget opphever anmodningsvedtak nr. 612 av 19. juni 2003.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet