Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93): Stortinget ber Regjeringen om å utrede hvorvidt domstolene, og ikke UDI, skal fatte vedtak om utvisning i de saker hvor brudd på straffeloven krever en rettskraftig avgjørelse i form av endelig dom ved domstolene.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet