Passloven

Ot.prp. nr. 87 (2003-2004), Innst. O. nr. 106 (2003-2004), beslutning. O. nr. 112 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2004 Innst. O. nr. 106 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2004