Innberetning fra valgkomiteen om suppleringsvalg av et av varamedlemmene for utenrikskomiteens medlemmer i konsultasjonsorganet for EØS-saker

S. nr. 80 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.