Nærings- og energiministerens næringspolitiske redegjørelse

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra nærings- og energiministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet