Forslag fra Gunnar Skaug til endring i Grunnlovens § 62 (Personlig sekretærers og personlige rådgiveres valgbarhet til Stortinget)

Dokument nr. 12:8 for 1991-92, innst. S. nr. 168 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.1996 Innst. S. nr. 168 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1996