Aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr. 38 for 1994-95, innst. S. nr. 77 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1995 Innst. S. nr. 77 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995