Statsrekneskapen medrekna folketrygda for budsjett-terminen 1994

St.meld. nr. 3 for 1994-95, innst. S. nr. 25 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1995 Innst. S. nr. 25 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.11.1995