Forslag fra Ågot Valle, Ingvild Vaggen Malvik, Siri Hall Arnøy og Øystein Djupedal om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser

Dokument nr. 12:17 (2003-2004), Innst. S. nr. 229 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 229 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Ågot Valle, Ingvild Vaggen Malvik, Siri Hall Arnøy og Øystein Djupedal om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser. I innstillingen ble det vist til den kommende behandlingen av St. meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke. Komiteen fant det naturlig å avvente behandlingen av stortingsmeldingen før det tas stilling til grunnlovsendringer. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2008