Forslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om endring av Grunnloven § 5 med sikte på å avskaffe Kongens immunitet mot rettsforfølgelse

Dokument nr. 12:19 (2003-2004), Innst. S. nr. 225 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 225 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om endring av Grunnloven § 5 med sikte på å avskaffe Kongens immunitet mot rettsforfølgelse. I innstillingen ble det fra Sosialistisk Venstreparti vist til Innst. S. nr. 227 (2007-2008) jf. Dokument nr. 12:15 (2003-2004) Innføring av republikansk statsform, der Grunnloven § 5 foreslås opphevet. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2008