Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

Ot.prp. nr. 62 (2003-2004), Innst. O. nr. 12 (2004-2005), beslutning. O. nr. 9 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 11.11.2004 Innst. O. nr. 12 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.2004