Lov om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner

Ot.prp. nr. 56 for 1994-95, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 36 for 1995-96, beslutning. O. nr. 36 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1995 Innst. O. nr. 33 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 16.01.1996

   Behandlet i Lagtinget: 30.01.1996