Styring og ledelse i Forsvaret

St.meld. nr. 43 for 1994-95, innst. S. nr. 134 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.02.1996 Innst. S. nr. 134 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1996