Prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1995 Innst. S. nr. 15 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1995