Lov om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven

Ot.prp. nr. 28 for 1994-95, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 19, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 38, for 1995-96, beslutning. O. nr. 19 (1995-96), beslutning. L. nr. 1 (1995-96), beslutning. O. nr. 38 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1995 Innst. O. nr. 8 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1995

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 23.01.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995