Lov om endringer i lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Ot.prp. nr. 67 for 1994-95, innst. O. nr. 32, besl. O. nr. 37 for 1995-96, beslutning. O. nr. 37 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.1995 Innst. O. nr. 32 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 23.01.1996

   Behandlet i Lagtinget: 30.01.1996