Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter, Harald T. Nesvik og Øyvind Vaksdal om valg av målbruk i offentlig tjeneste

Dokument nr. 8:7 (2004-2005), Innst. S. nr. 124 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter, Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Avvist Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. S. nr. 124 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2005