Norges deltakelse i De forente nasjoners 49. ordinære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner av FNs 48. generalforsamling

St.meld. nr. 37 for 1994-95, innst. S. nr. 10 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.10.1995 Innst. S. nr. 10 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 24.10.1995