Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å oppnevne en bredt sammensatt IT-kommisjon som skal utarbeide en overordnet plan for Norges vei inn i informasjonssamfunnet

Dokument nr. 8:49 for 1994-95, innst. S. nr. 148 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 148 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1996