Forslag fra stortingsrepresentant Eli Sollied Øveraas på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2004 (jf. Innst. O. nr. 6): Stortinget ber Regjeringa fremme forslag om korleis den nye språkinstitusjonen kan hjemlast i lov.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet