Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Gjermund Hagesæter om kompensasjon/tilleggsbevilgning for skattesvikten i norske kommuner i 2004

Dokument nr. 8:20 (2004-2005), Innst. S. nr. 90 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Per Sandberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.12.2004 Innst. S. nr. 90 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2004