Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 39 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.11.2004 Innst. S. nr. 39 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2004