Forslag fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui om innføring av gruppesøksmål

Dokument nr. 8:97 for 1994-95, innst. S. nr. 62 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 62 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1995