Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen - Kirkenes. Avtale for perioden 2005-2012

(Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1(2004-2005), St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 5 (2004-2005))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 30.11.2004 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2004