Konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 30.11.2004 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2004