Innstilling frå samferdselskomiteen om løyvingar på statsbudsjettet for 2005, kapittel under Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet (rammeområde 18), og forslag frå Stortings­representantane Åslaug Haga og Jorunn Ringstad

Til Stortinget

Oslo, i samferdselskomiteen, den 30. november 2004

Petter Løvik

leiar og ordf. for kap. 1300 post 70

Anne Berit Andersen

ordf. for kap. 1320 post 35 og kap. 4320

Sigrun Eng

ordf. for kap. 1350 og kap. 4350

Bjørgulv Froyn

ordf. for kap. 1062 post 72, kap. 1070, kap. 1330 postane 60 og 74, kap. 1360 og kap. 4070

Geir-Ketil Hansen

ordf. for kap. 1351 og kap. 1320 post 31

Sverre J. Hoddevik

ordf. for kap. 1062 postane 30 og 60

Odd Holten

ordf. for kap. kap. 1300 (unntatt post 70), kap. 1314og kap. 4300

Hans Gjeisar Kjæstad

ordf. for kap. 1313, kap. 1354, kap. 4313 og kap. 5619

Thore A. Nistad

ordf. for kap. 1320 post 30

Tor-Arne Strøm

ordf. for kap. 1310 og kap. 1370

Jorunn Ringstad

ordf. for kap. 1311, kap. 1380 og 4380

Oddbjørg Ausdal Starrfelt

ordf. for kap. 1320 postane 23, 29 og 33, kap. 1321 og kap. 1322

Jan Sahl

ordf. for kap. 1062 postane 46 og 70 og kap 1320 post 72

Kenneth Svendsen

ordf. for kap. 1062 post 45, kap. 1330 post 70 og kap. 1355

Heidi Sørensen

ordf. for kap.1062 postane 1 og 21, kap. 1301, kap. 1320 post 60 og kap. 4062