Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om endring i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. (Endring av § 1 slik at det blir samsvar mellom lovens ordlyd og Stortingets vedtak av 1. juni 1995 om å gjøre slutt på tvangssammenslåing av kommuner)

Dokument nr. 8:94 for 1994-95, innst. O. nr. 68 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. O. nr. 68 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1996