Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 22): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at også spion-programvare, såkalt "ad-ware"/"spy-ware", ikke skal kunne brukes for å overvåke andres IKT-utstyr, uten brukerens eksplisitte tillatelse.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet