Konkurranseutsetting og omdanning av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet

(Budsjett-innst. S. nr. 6 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2, kap. 1355 og 4350 (2004-2005))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2004