Statsministerens foreløpige redegjørelse om status i arbeidet etter flodbølgekatastrofen i Sør-Asia.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status