Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselsetting

Dokument nr. 8:2, innst. S. nr. 130 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Lund, Jan Petersen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 22.02.1996 Innst. S. nr. 130 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1996