Evaluering av maksimalpris i barnehager

St.meld. nr. 28 (2004-2005), Innst. S. nr. 231 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2005 Innst. S. nr. 231 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2005