Beretning fra Den Norske Nobelkomite for 1993 og 1994

Dokument nr. 14 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet