Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli 1994 - 30. juni 1995

Innst. S. nr. 140 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.02.1996 Innst. S. nr. 140 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.03.1996