Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om tiltak mot forurensing fra landbruket slik at kornprodusenter som ikke bidrar til opphør av høstpløying, heller ikke skal omfattes av fastpris-/støtteordninger i henhold til jordbruksavtalen

Dokument nr. 8:7, innst. S. nr. 99 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1995 Innst. S. nr. 99 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.01.1996