Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link

St.prp. nr. 53 (2004-2005), Innst. S. nr. 222 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2005 Innst. S. nr. 222 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2005