1) Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av fisket, 2) om samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Canadas regjering om bevaring og håndhevelse på fiskeriområdet, undertegnet 30. juni 1995

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 38, besl. O. nr. 47 for 1995-96

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 31.01.1996 Innst. O. nr. 38 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.1996

   Behandlet i Odelstinget: 21.03.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996