Omorganisering av høgre utdanning og forsking på landbruksområdet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2, Budsjett-innst. S. nr. 12. Tillegg nr. 2 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Budsjett-innst. S. nr. 12 Tillegg nr. 2 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995